English Italiano Deutsch Български

Дограма KÖMMERLING - Система 88

Подобно на система 76, новата премиум система 88 покорява все по-нови хоризонти в топлоизолацията, сигурността и стабилността.

Система 88 е 7 камерна, с 3 уплътнителя в цялата система (в т.ч. и при праговете) още в стандартния си вариант.

Топлоизолирация - Коефициентът й на топлопреминаване 0,95 W/(m2K), т.е. е подходяща и за пасивни къщи. Предвидени са и допълнителни изолационни вложки, с които може да да се постигне коефициент на топлопреминаване до 0,88 W/(m2K). За още по-добра изолация могат да бъдат използвани профили по технологията proEnergyTec.

Uw-коефициент на топлопреминаване на прозореца:


Стабилност - При Система 88 на KBE материалът се разпределя в зоните, които трябва да поемат тежестта и на това се дължи изключителната й стабилност. Тя позволява използването на тройни стъклопакети с дебелина до 56 мм, както и изграждането на прозорци с извънредно големи стъклени повърхности. Наред с допълнителния приток на топлина и светлина, се предлага предимството за реализиране на прозоречни дизайни за
архитектурно уникални сгради.

Звукоизолация - Системата има отлични звукоизолационни стойности до 48dB /категория на звукоизолация 5/

Свобода в избора на цветове -️ Новата профилна система 88 мм може да бъде поръчана в широка цветова палитра. Имате огромен избор от 88 различно цветове и декори на профилите. Освен това, KBE 88 се предлага в комбинация с алуминий в 3 варианта: алуминиева капачка AluClip, алуминиева функционална капачка AluClip Pro и допълнително алуминиево крило AddOn. С това възможностите за цвят стават практически неограничени.Експлоатационни показатели

Водонепропускливост:

клас 9А

Устойчивост на вятър:

клас С5/В5

Относителна въздухонепроницаемост на фугите:

клас 4

Претеглен индекс на изолация от  въздушен шум:

до Rw (C;Ctr)=47db

Коефициент на топлопреминаване:

до  Uf=0.93 W/(m2.K)

Web Systems