0700 40 240 

Свържете се с нас,

В случай че имате въпроси

  Гаранционно и извънгаранционно обслужване

  Производствена база

  Телефон за дистрибутори

  Светослав Желев – управител

  Oрторизирани партньори

  пазар „Орехчето павилион 50“ (срещу бл.132)